HISTORIA DE #BARCELONA

 

Dades Prehistoria Edat antiga Medieval Modern Contemporani

Antic

Izq Drch
Anys 6000 a 1000 a.C. Segle V a.C. Segle I Segle X Segle XV

Neolitic, Prehistoria, Calcolitic, Eneolitic, Edat de Coure, Camp d´Urnes, Bronze, Dolmen

Fonts

 

Historia
Sants_logo
Montjuïc
BCN
Catalunya
 
Museo Arqueologia
 
Museu