HISTORIA DE #BARCELONA

 

Dades Prehistoria Edat antiga Medieval Modern Contemporani

Fotografía

Barcelona (Polsar per veure foto en grand)
mapa foto placa

setge foto

mapa foto

za España  Pza España2 

vcb33

 

 

Historia
Sants_logo
Montjuïc
BCN
Catalunya
 
Museo Arqueologia
 
Museu