Prehistoria Antiga Medieval Moderna Contemporanea Actual

Historia de Catalunya

 

Tot va començar estudiant la muntanya de Montjuïc, però aviat em vaig trobar explorant les costes de Fenícia, Grècia i Cartago, així com les seves guerres, per comprendre la influència que van exercir a la costa catalana. Per tot això estic creant més Webs per classificar la informació amb mes claredat. Pretenc traslladar la informació històrica que no pertany a la muntanya, a la web de la ciutat o la web de Catalunya, millorant així el rigor i qualitat.

Toca re clasificar la informació a les cuatre webs de Sants, Montjuïc, Barcelona y Catalunya, aíxi com crear un standar de recursos per les cuatre webs. Poc a poc..

 

Historia
Sants_logo
Montjuïc
BCN
Catalunya
Museo Arqueologia
Museu