Logo2

 

DADES ORIGENS MEDIEVAL MODERN CONTEMPORANEA ACTUAL

Tota la info. es de domini pùblic y lliure distribució.

MontjuicTot va escomençar amb l´estudi de Montjuïc i la seva Web, on vaig acumulant tot tipus de info, per despres clasificar y desenvolupar seccións, pero.. Per entendré les influencies historiques tinc que allunyarme de la muntanya per estudiar fets que van passar a mils de kilometres, com per exemple, el fet de que a les sitges dels Ibers layetans de Magoria es trovesinn restes ceramics del segle IV a.C, que es cuan deixan de ferlas servir y omplen la sitga. ¿Per que tantes sitges y tan grans ens van deixar de fer servir?.  O ¿El per que del avandonament del poblats Ibers al segle II a.C.?. O les primeres monedas del Ibers, ¿De hon van sortir?

Estudian la Primera Guerra Punica entre Romans y Punics, sembla que es varallaven pel control del comerç per mar, fins al punt de perdre mes de 1200 vaixells de guerra, mes de 50.000 morts y provocan la paralització del comerç´maritim. Pot ser, sería la raó de que moltes sitges del Ibers deixein de funcionar?. O que els romans a la II Guerra Púnica, manaren als Ibers destruir les seves muralles, sota pena de esclavatge, podria ser un mutiu del abandon de poblats?. Y estudian la zona de Turquia grega, veura que uns anomenats "Focenses" varen portar la primera moneda a Catalunya y el Ibers la varen imitar pel seu prestigi?

Per altre banda, tantes esglesies i castells destruits, a Montjuic y voltans de Barcino, semblan en alguns casos producte de les mes de cincuanta atacs militars que ha soportat Barcelona, sobre tot per les incursións anuals del musulmans, que tot ho destrozaben per causar terror y desolassió.

Actualment ja estudio l´historia de tot i per aixo escomenço a amagatzemar info de Montjuic, Barcelona, i aquesta Web de Sants, on vaig neixer. Perque tot te que veure amb tot.

Web base: Montjuïc  |  Barcelona  |  Sants  | 

Metodologia

Bucan info d´un tema trovo material d´altres sección y per que no es perdin las guardo al moment, encare que sigui sense clasificar, per posterior desenvolupament.

 

Historia

Sembla que molta historia va lligada amb la religió y les seves esglesies, per tant s´han de estudiar el principal arxius de les comunitats religioses mes importants de l´entorn, com San Cugat, i les mes antigues de Barcelona.

Casi tota l´informació histórica despres de crist arrancaria a partir del any 313, encare que al segle III ja habia alguna petita comunitat cristiana y jueva, es a partir del segle IV cuan escomençan a apareixer organitzación religioses de cert nivell, hermites, capelles.

Abans del segle IV ens queda l´arqueologia y alguns textes grecs y romans, ademés dels fets historics mes importants que marquen la historia.

El Edicto de Milán (en latín, Edictum Mediolanense), conocido también como La tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos.
A principios del siglo IV surgen las veneraciones a cristianos martirizados durante la persecución de Diocleciano. Es el caso de san Cucufate (Sant Cugat en catalán), personaje de origen africano que había estado evangelizando en varias áreas de la actual Cataluña (Barcino, Egara, Illuro, Emporion), y que fue asesinado alrededor del Castrum Octavium (actual San Cugat del Vallés). Otras veneraciones, como las de santa Eulalia o san Severo, son de referencias más confusas; la santa Eulalia de Barcino parece ser un desdoblamiento de la santa Eulalia de Emerita Augusta.
El primer obispo conocido de Barcino fue Pretextato, que en el año 347 asistió al sínodo antiarriano de Sárdica (o Serdica, actual Sofía, Bulgaria), con Osio (Hosius) de Corduba. Le siguió el obispo Lampi (393-400). En esta época se inició la construcción de un templo paleocristiano, la basílica de la Santa Cruz, origen de la actual catedral.

(Traslladar a secció "Presencia religiosa")

 

 

Historia
Sants_logo
Montjuïc
BCN
Catalunya
E