EGV           Eugeni     Serveis     Historia     Oci Twitter Facebook Google E-Mail   +A   -A   Ø
 
 Cronología     Montjuïc     Barcelona     Sants     Catalunya     Tricentenari    
Lleis

 

Lleis - Justicia

Constitucions romanes és el nom genèric (sempre en plural) donat als decrets, edictes i epístoles dels emperadors romans que havien de ser obeïts. Aquest nom els hi fou donat al Digest. Les modernes constitucions deriven d'aquest nom, perquè si bé no es tractava de lleis fundamentals reguladores com modernament, si eren les lleis principals de l'estat.

 

 • Breviari d'Alaric - Febrer de 506 - Regne de Toledo - Per als Romans
 • Codi de Leovigild - 582 (?)  - Per als Gots - Sense llei eclesiastica (Apart)
 • Liber Iudiciorum - 654  - Deroga tot l ´anterior - Es prohibeix el dret Romà
  • Es dividia en un títol preliminar i dotze llibres, subdividits en cinquanta-quatre títols i cinc-centes setanta-vuit lleis. Contenia tres-centes vint-i-quatre lleis de l'anterior Codi got (que en el text es qualifiquen d'antiquae), noranta-nou lleis elaborades per Khindasvint (o en vida d'aquest) i vuitanta-set lleis pròpies de Recesvint (les del pare s'encapçalen en el text amb el nom Flavius Chindasvintus Rex i les del fill amb Flavius Reccesvintus Rex). Finalment hi havia tres lleis de Recared i dos de Sisebut.
  • La llei es igual per a tots, inclos el Rei
  • Dret a matar a la dona en casos extrems, justificats i probats (Abolit a Espanya al 1963 - Causa de honor o Uxoricidio. La pena per matar una dona era el desterrament (Alucinant))
 • Fuero Juzgo - 1241 - Traducció del Liber Ludiciorum - Castella i territori que s´anaba conquerin als musulmans.
 • Llibre Jutge - Versió catalana del Liber Ludiciorum - Dos fragments del segle IX - XII
 • Usatges de Barcelona - 1173 - Dret Català - Usos i costums repetides es tornan llei + part del Codi visigot Liber Ludiciorum.  S´aplica a tota Catalunya poc a poc.
 • Constitucions catalanes - Barcelona 1283 -
  • Compilació Corts Barcelona 1413 - 1493 - 1495
  • Corts de Montsó 1585 - 1702
 • Decrets de Nova Planta - 1716 - Derogació Llei catalana - El Rei pot decidir per sobre de la llei, amb raó o sense ella.

Conclusió

Felip V es carrega la llei de mes de 1.000 anys, i deixa de ser iguals per a tots. Eliminació de llibertats, abus de poder, despotisme. Qui li porta la contraria es empresonat o mort. Forta pujada d´impostos per mantenir l´exercit d´ocupació i repressió (Capitans Generals).

Dos grans tipus d'ésser humà

 • Persones que estudien, proposan, construixen un mon millor amb pau, comerç, dialeg i justicia.
 • Persones que agafan el beneficis per la força de les armes, es quedan tot, i lis dona igual els demes.

* Aprofundir (Antropologia? Cultures? Filosofias? Psicologias? Religions?)

Per prevaler i seguir a la comoditat del poder el esser humà es corromp, permet l'injusticia i arriva al punt de la auto justificació, autoengany. Es una constant històrica en persones, empreses i governs.

Com acabar amb aquesta debilitat humana històrica ? o reduirla?. Moltes eleccions, lleis, pero el problema de fons seguix intacte, sense solucionar. Els dolents i/o debilitats abunden.

Crec que es el gran Tema a solucionar o no farem res, mai. Nomes perdre el temps.

Temes relacionats