CRONOLOGIA

Big Ban - 13.700 Ma.

Origens - Historia Geológica - Historia de la Vida 4.567 Ma. (7)
  Pre Cambrico (Super Eón) 4.567 Ma. Creació de la Terra
  Paleozoico (Era) 541 Ma. Explosió de vida
  Mesozoico (Era) 252 Ma. Dinosaurios
  Cenozoico (Era) 66Ma. Grandes Mamíferos - Al final Cuaternario (Periodo) = Paleolítico
  Paleolític - (Edat de Pedra - Baixa i Mitjana)
    Inferior (2.5 Ma.) - Hominido - Homo Habilis
    Mitjá (150.000 anys) - Homo Neanderthal
    Superior (40.000 anys) - Final Homo no Sapiens

Cultures i Fets - Historia - Aparició de escriptura. (40)
  Edat Antiga - Arqueología y Cultura 12.000 - 10.000 anys a.C. (23)
    Mesolític - Epipa-leolitic (Transsició per influencia, segons la zona)
  Milenis a.C.   X - IX - VIII - VII - VI
    Neolític (Nova Edat de Pedra + Agricultura) - 12.000 - 4.000 a.C. (Segons zona)
      Milenis a.C.   V - IV - III - II
    Bronze - Coure - Ferro (Segons zona) - Segles: XI - X a.C. (+/-)
      Segles X a.C. - IX - VIII - VII - VI - V - IV - III - II - I
      Segles I d.C. - II - III - IV - V
  Edat Mitjana. Any 476 d.C. Caiguda Imperi Romá (10)
    Segle V a Segle XV
  Edat Moderna.  Any 1.492. Descobriment d´América (4)
    Segles: XV - XVI - XVII - XVIII
  Edat Contemporània.  Any 1.789. Revolució Françesa, fins actual. (3)
    Segles: XVIII - XIX - XX - XXI